MENU
Aula_close Layer 1

Omorganisering Kildegårdskolen – én skole

Kildegårdsskolens bestyrelse har den 27. februar 2019 indstillet forslag til kommunalbestyrelsen om omorganisering af Kildegårdskolen.  Forud for indstillingen blev udarbejdet en række kvalificeringer, blandt andet information om baggrunden og inddragelse af forældre, elever og medarbejdere.

Selve indstillingen lyder:


Skolebestyrelsen på Kildegårdskolen indstiller, på vegne af forældre, elever og ansatte, at Kommunalbestyrelsen i Herlev giver skolen mulighed for, at vi kan anvende vores matrikler frit, således vi har mulighed for at indrette vest-afdelingen til indskoling og mellemtrin samt øst-afdelingen til udskoling.

Derfor vil SFO’en blive samlet på vest-afdelingen, hvor alle indskolingsbørn allerede vil have skolegang

Desuden indstilles også, at skolen får mulighed for, hvis det vurderes mest relevant for opgaven, at flytte Kildegårdskolens klub til vest-afdelingen og ungecaféen til det nye udskolingsmiljø på øst eller til det nuværende Kildegårdskolens klublokaler.

Forvaltningen har (i notat af 7. juli 2020) vurderet, at omorganiseringen kan effektueres fra 1. maj 2021 for de kommende børnehaveklasser samt fra 1. august 2021 for de resterende elever.

Skolebestyrelsens indstilling blev behandlet af kommunalbestyrelsens Børne-og Uddannelsesudvalget den 25. august 2020. Her besluttede politikerne at sende forslaget om omorganisering af Kildegårdskolen i yderligere og mere målbar høring.

I den forbindelse er Kildegårdskolen pålagt at etablere en "inddragelsesproces, hvor det sikres, at alle forældre får mulighed for at bidrage til skolebestyrelsens høringssvar. Eleverne inddrages i høringsprocessen".

Fristen for høringsvar er den 2. november 2020. Herefter vil forslaget til omorganiseringen blive behandlet i Børne-og Uddannelsesudvalget på ny den 2. december 2020.

Skolebestyrelsen har besluttet at måle forældrenes tilslutning til omorganiseringen via et elektronisk spørgeskema, hvor alle forældre med børn på Kildegårdskolen kan tilkendegive, hvorvidt de bakker op om en  omorganisering eller ej. Resultaterne vil blive medtaget uredigeret i bestyrelsens høringssvar.

Forældre vil have 3 uger til at besvare spørgeskemaet (Uge 41-43).

Inden spørgeskemaet udsendes, vil skolebestyrelsen genopfriske baggrunden for omorganiseringen via forskellige kommunikationskanaler (herunder Aula), samt sikre bestyrelsens og ledelsens tilgængelighed i forhold til afklaring af eventuelle spørgsmål om forslaget.

Skolebestyrelsen opfordrer alle forældre til at tage aktivt stilling til forslaget om omorganisering samt at give sin mening til kende via spørgeskemaet.

I denne folder kan man finde al materiale kommunikeret til forældrene vedrørende "Omorganisering af Kildegårdskolen", samt officielt materiale om vores indstilling og høring.

Har du spørgsmål til omorganiseringen er du altid velkommen til at kontakte medlemmerne i skolebestyrelsen eller skolens ledelsen.