MENU
Aula_close Layer 1

Eksamen i de praktisk/musiske fag 8. årgang er aflyst

Aflysning af prøver i de praktisk-musiske fag for 8. klasse

Undervisningsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelsen om nødprøveregler for folkeskolens prøver i prøveterminen december- januar 2020/21 (BEK nr. 1603 af 12/11/2020).

Den 16. november træder regler i kraft vedrørende afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som følge af foranstaltninger mod covid-19.

Vi har på baggrund af bekendtgørelsen besluttet på Kildegårdskolen at aflyse de praktisk-musiske prøver i 8. klasse på grund af elevernes faglige efterslæb, som skyldes foranstaltninger mod covid-19.

Elever vil ved aflysning af en prøve få ophøjet den sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i det pågældende fag.

Skolen orienterer alle berørte elever og forældre direkte via Aula.